תכנית המתאר של גבעתיים
דבר ראש העירייה
אודות תכנית המתאר
מילון מונחים

דבר ראש העירייה

תושבים יקרים,

זהו רגע מרגש עבורי. בקרוב גבעתיים חוגגת 100 שנים להיווסדה ובמקביל אנחנו חונכים לראשונה מאז הקמתה תכנית מתאר חשובה, המשמעותית לעתיד העיר לפחות ליובל השנים הקרוב.

שנים רבות התקיים בגבעתיים תהליך התחדשות מואץ אך לא מסודר, הנסמך בעיקר על ביקושים ולא על תכנית אסטרטגית הצופה פני עתיד. תכנית המתאר של גבעתיים מייצרת סדר תכנוני, תוך שמירה על צביון העיר ומניעה של בניה נקודתית לא מתוכננת הפוגעת במרקם העירוני ובתשתיות הציבוריות.

תכנית המתאר תוכננה בשיתופכם המלא, תושבי גבעתיים, תוך הקשבה לרצונות שעלו מצדכם. דאגנו לשלב את הרצונות הללו בתכנית, תוך התחשבות בצרכי העיר.

כפי שתראו באתר, התכנית מביאה לידי ביטוי עקרונות תכנוניים חשובים מאין כמותם כמו – שמירה על השטחים הירוקים, הוספת שטחים חומים (שטחי ציבור לטובת הכלל), הוספת מוסדות חינוך, יצירת מרחבי הליכה נוחים ובטוחים להולכי הרגל, הרחבת התשתיות לתחבורה ציבורית ותוספת משמעותית של שטחי מסחר ותעשייה, לטובת עתידה הכלכלי של העיר ונוחות התושבים ביצירת מקומות עבודה ליד הבית.

במשך מספר שנים עבדה העירייה על תכנית המתאר. זו הזדמנות להודות לכם התושבים על שהייתם שותפים לדרך, למנהל התכנון על שהבין את הצורך ואישר את קידום התכנית, למשרדה של האדריכלית נעמה מליס על התכנון המקצועי ועל העבודה המאומצת ורבת השנים, למנהל ההנדסה בעיריית גבעתיים על הליווי והנחיית הצוות המקצועי, למינהלת להתחדשות עירונית שקמה לאחרונה ונרתמה למאמץ ולכל מי שהיה מעורב במהלך הדרך הארוכה.

שלכם,
רן קוניק
ראש עיריית גבעתיים

 

 

אודות תכנית המתאר

תכנית מתאר הינה מסמך המגדיר את מדיניות התכנון הכוללת של הרשות המקומית ומהווה בסיס לתכניות מפורטות.

התכנית מביאה לידי ביטוי את חזון העיר, צופה פני עתיד, ומגדירה את העקרונות לפיתוח העיר בשנים הבאות.

 

תכנית המתאר של העיר גבעתיים, נערכה בידי צוות יועצים מקצועי ואגפי העירייה ובשיתוף עם תושבי העיר. במהלך השנים 2015-2016 נערכו מפגשי שיתוף ציבור בהם עדכנו את הציבור בדבר הכנת התכנית, שמענו את עמדות התושבים אודות המצב הקיים בעיר וצרכים עתידיים, הצגנו בפניהם את מסקנות ותוצרי הלימוד, ביקשנו שהתושבים ישתפו אותנו בתמונת העתיד שלהם לעיר ובהמשך הצגנו את החזון המתגבש וחלופות התכנון המרכזיות. 

התכנית שגובשה מבטיחה את התפתחות העיר ושיפור איכות החיים בה, תוך שמירה על איזון נכון בין שימור הערכים הקיימים והמקומיים לבין הצורך להתאים לגידול הטבעי של האוכלוסייה בישראל והצרכים החזויים.

 

העקרונות המוצגים בתכנית גובשו מתוך ראייה הוליסטית כוללת ומעמיקה, מתייחסים למגוון רחב של היבטים ומטמיעים את תוצרי השיתוף עם התושבים:

  • שמירה על האופי והייחוד של העיר כפרבר איכותי וירוק בלב המטרופולין בעל אוירה שכונתית וקהילתית מיוחדת
  • המרחב הציבורי ונגישות הולך הרגל
  • תנועה, תחבורה, חניה
  • שטחי ציבור בנויים ופתוחים מותאמים לגודל ותמהיל האוכלוסייה
  • איזון בייעוד וגודל השטחים השונים עבור מגורים, תעסוקה, מסחר, ציבור ועוד בהתאם לצרכים המתפתחים
  • עיצוב המרחב העירוני והמבנים
  • היקף האוכלוסייה והרכבה
  • תשתיות מתקדמות
  • סביבה וקיימות
  • שימור ערכי טבע, נוף, קהילה ומורשת.

 

אתר זה מביא בפניכם את תוצרי תהליך התכנון ומאפשר לכם להכיר את התכנית בכלל ומהם עקרונות הפיתוח באזור מגוריכם בפרט.

 

לעיון במסמך החלטת הוועדה המקומית לחץ כאן

לעיון במסמכי תכנית המתאר של גבעתיים באתר של מנהל התכנון לחץ כאן

 

הנכם מוזמנים לגלוש, לחקור, ללמוד ולהכיר את גבעתיים 2040

הדמיה: הדגמה למימוש תכנית המתאר

 

 

 

מילון מונחים

 

בניה גבוהה/מגדלית
בניה בגובה שמעל 8 קומות

 

בניה מרקמית
בניה בגובה עד 8 קומות  (כולל)

 

דיור מכליל
דירות קטנות –עד 65 מ"ר (עיקרי ושירות) / דירות להשכרה ארוכת טווח / דיור מיוחד – דוגמת דיור מוגן ומעונות סטודנטים / דיור ציבורי ובר השגה - בהתאם למדיניות הממשלה ותוך עמידה בהוראות החוק.

 

הפרשה לצורכי ציבור
הפרשת קרקע לשטחי ציבור במסגרת תכנית לאיחוד וחלוקה.

 

זיקת הנאה
זכות קניינית הניתנת לאדם (או לישות) להשתמש במקרקעין הנמצאים בבעלותו של אדם אחר. המשמעות הינה שמאפשרים לציבור לעבור דרך המגרש הפרטי בתחום שנקבע כזיקת הנאה והתחום הזה יישאר פתוח למעבר חופשי ממכשולים (גדרות, חומות, מדרגות פרטיות וכו')

 

חלל הרחוב
המרחב הפתוח בין הבניינים ברחוב, המחושב לפי רוחב זכות הדרך בתוספת השטח שעד קווי הבניין הקדמיים של המבנים כלפי הרחוב.

 

מגרש מגורים
מגרש שהמטרה העיקרית שלשמה מותר להשתמש בו היא למגורים.

 

מתחם פינוי בינוי
הריסה ובנייה מחדש של מתחם שבו מספר בניינים. מקודם בהליך תכנוני המחייב אישור תכנית מפורטת (תב"ע) על ידי מוסדות התכנון. הליך תכנוני זה עוסק בין היתר בהיבטים כגון מערך התנועה והתחבורה בסביבה, תשתיות המים והביוב, קיבולת מוסדות החינוך, מספר הדירות החדשות שייבנו ועוד השפעות על התושבים הקיימים ועל השכונה כולה.

 

פיתוח סביב מתע"ן
מתע"ן היא מערכת תחבורה עתירת נוסעים. מדובר במדיניות תכנון שמטרתה לנצל את התשתית המתוכננת של הסעת ההמונים על מנת לעודד פיתוח איכותי ואינטנסיבי של מרחב העירוני לאורך צירי המתע"ן ובסביבת התחנות בפרט על מנת לחזק את הקשרים בתוך המטרופולין.

 

צפיפות יחידות דיור
מספר יחידות הדיור שניתן לבנות בשטח נתון. נהוג לבטא את הצפיפות במספר יחידות דיור לדונם (מגרש מגורים נטו). לדוגמא: במגרש ששטחו 500 מ"ר, ושמותר לבנות בו חמש דירות, הצפיפות היא עשר יחידות דיור לדונם.

 

קו בניין
המרחק המינימלי שבין המבנה לבין גבולות המגרש, כפי שהוא נקבע בתכנית. לרוב מפורטים בתכנית קו הבניין הקדמי (בין המבנה לגבול המגרש עם הרחוב), קו בניין צידי (בין חזיתות צד של מבנים לאורך הרחוב) וקו בניין אחורי (על פי רוב כלפי מגרש שכן בחלק האחורי של המגרש). 

 

קרן חניה
קרן כספית המוקמת ע"י הרשות המקומית המאפשרת, במקרים בהם לא ניתן או לא ראוי להתקין בתחום המגרש את מקומות החניה הנדרשים עבורו (כולם או חלקם) תשלום שמטרתו הקמת חניון ציבורי בסביבת הנכס.

 

רוחב זכות הדרך
רוחב הדרך כפי שהוא מוגדר בתכנית.

 

שטח בנוי לשימוש ציבורי
מבנה או חלק ממנו (קומה, אגף וכו') עבור שימושים בייעוד ציבורי. לדוגמא: תכנית יכולה לקבוע כי במגרש מגורים מותר לבנות קומה ציבורית שהשימוש בה יהיה גן ילדים, מועדון קשישים וכו'.

 

תב"ע (תכנית בניין עיר) / תכנית מפורטת
מסמך הקובע מה מותר ומה אסור לעשות בקרקע (שימושים, זכויות בניה, גובה בניה והוראות אחרות) ובאילו תנאים. תכנית מפורטת תכלול מספר מסמכים, לכל הפחות הוראות (תקנון) ומפה (תשריט). מכוחה של תכנית מפורטת ניתן להוציא היתרי בניה בתחומה.

 

תכנית מתאר כוללנית 
תכנית המגדירה את מדיניות התכנון הכוללת של רשות מקומית, ומהווה בסיס לתכניות מפורטות הנגזרות מהוראותיה. לאחר אישור תכנית כוללנית לרשות מקומית, תהיה רשאית הועדה המקומית לקבל את סמכויות התכנון בתחום היישוב שהיו עד לאישור התכנית סמכויות הוועדה המחוזית. מסמכי התכנית נותנים ביטוי למטרות התכנוניות הכלל עירוניות ויעדיו ולהבטיח את השגתם. מכוח תכנית כוללנית לא ניתן להוציא היתרי בניה.

 

תכסית
אותו חלק של המגרש שעליו עומד (מכסה) המבנה. למשל תכסית של 40 אחוזים פירושה שהמבנה מכסה 40 אחוזים משטח המגרש.

 

תמ"א 38
תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. פרויקט מכוח תמ"א 38 נעשה לרוב בבניין יחיד, ותכליתו לשפר את עמידות המבנה מפני רעידות אדמה. הפרויקט מתבצע באמצעות חיזוק ועיבוי של הבניין הקיים והרחבתו (תיקון 1 ותיקון 3 לתמ"א), או על ידי הריסת המבנה הקיים ובנייתו מחדש (תמ"א 38/2). פרויקט זה מקודם בהליך תכנוני מצומצם והוצאת היתר בנייה ללא צורך באישור תכנית מפורטת.

 

תקן חניה
קביעת מספר מקומות חניה מותרים לפי התוספת 'תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), תשמ"ג-1983'.

 

 

 

רוצים להבין יותר את

תכנית גבעתיים 2040?