תכנית המתאר של גבעתיים

אזורי תכנון 3א, 3ב, 3ג, 3ד 

אזורי התחדשות עירונית באמצעות תכניות לפינוי בינוי

בכל אחד מאזורים אלה מקודמים הליכי תכנון של תכניות מתאר שכונתיות.

מטרת תכניות אלו לפרוט את עקרונות תכנית המתאר הכוללנית הלכה למעשה, להגדיר גבולות ברורים למתחמי פינוי בינוי וכן עקרונות תכנון מותאמים לשכונה. 

תכניות אלו מקודמות במהלך שיזמה העירייה במסגרת ”קולות קוראים” שפורסמו על ידי משרד הבינוי והשיכון – הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובמימונה. 

העקרונות המפורטים מטה הנם העקרונות כפי שמופיעים בתכנית המתאר הכוללנית.

 

 

אזור 3א – רצועת בן גוריון

 

מצוי בחלקה המזרחי של גבעתיים בגבול רמת גן, לאורך דרך בן גוריון ובשכונת פועלי הרכבת.

אזור זה מיועד להתחדשות עירונית באמצעות מתחמי פינוי-בינוי בלבד. מתחמי האזור יצרו בצדו המערבי של האזור כלפי פנים השכונה רצף של מרחב עירוני פתוח והמשכי שיכלול מגוון של מבני ציבור ושטחים ירוקים ויאפשרו תנועת הולכי רגל רציפה.

באזור זה תותר בנייה על פי העקרונות הבאים:

 

שטח המתחם

לפחות 4 דונם בייעוד מגורים, מסחר ו/או תעסוקה (שטחים ציבוריים אינם נכללים בשטח המתחם).

 

צרכי ציבור

50% משטח המתחם יופרש לצורכי ציבור. קיימת חשיבות לרציפות ואיכות השטח הציבורי המופרש.

בנוסף  מתחם בו  50 יחידות דיור ומעלה יכלול בקומת הקרקע של מבני המגורים שטח בנוי לשימוש ציבורי (לפחות 150 מ”ר, או 2 מ”ר ליחידת דיור, הגדול מביניהם). 

 

אופי הבינוי 

הבינוי יכלול שילוב של בניה מרקמית עד 8 קומות ובניה גבוהה עד 32 קומות.  

תכסית הבניה הכוללת תהיה עד 55% משטח מגרש המגורים ותכסית הבניה הגבוהה עד 25% משטחו.

 

מספר יחידות הדיור העתידי

מספר יחידות הדיור הכולל לא יעלה על צפיפות של  60 יחידות דיור לדונם נטו (מגרש מגורים).  

30% מסך הדירות תהינה דירות קטנות. באזורי פיתוח סביב מתע”ן 50% מיחידות הדיור תהיינה עבור דיור מכליל.

 

שטח המגורים הכולל

עד פי 4 מסך שטח הדירות הקיים (שנבנה בהיתר).

בנוסף לזכויות למגורים תותרנה זכויות למסחר בקומת הקרקע וכן זכויות לתעסוקה, עד למיצוי נפח הבניה המותר וזאת בהתאם לייעודי הקרקע המתוכננים במקום.

 

מפגש הבניין עם הרחוב

קומת הקרקע תהיה שקופה ברובה כלפי הרחוב, אליו יופנו שימושים משותפים  לדיירי הבניין.

בניינים ברחובות המסומנים בתכנית יכללו שטחי מסחר בחלקה הקדמי של קומת הקרקע. ניתן למקם שטחי מסחר או תעסוקה בקומת הקרקע גם ברחובות שאינם מסומנים בחזית מסחרית מחייבת.

חלקו הקדמי של המגרש כלפי הרחוב ישמש למעבר להולכי רגל בזיקת הנאה ויהיה חלק בלתי נפרד מהמדרכה, עם פיתוח וצמחיה זהים לאלו של השטח הציבורי.  

 

חניה

החניות עבור הבניינים תהינה תת קרקעיות. נדרשות חניות הן עבור יחידות דיור קיימות והן עבור יחידות דיור מתווספות.

מספר החניות ייקבע לפי תקן החניה. ניתן להמיר את מלוא או חלק ממקומות החניה בתשלום לקרן חניה עירונית שתשמש להקמת בחניון ציבורי במרחק סביר.

לאתר הייעודי של תכנית המתאר השכונתית להתחדשות רצועת בן גוריון

 

אזור 3 ב – שכונת רמב”ם מערב                                           

                                                                                                     לצפייה בסרטון לחץ כאן

מצוי בחלקה המערבי של שכונת גבעת רמב”ם, בגבול תל אביב לאורך דרך השלום. 

אזור זה  מיועד להתחדשות עירונית באמצעות מתחמי פינוי-בינוי בלבד שייתנו תוספת משמעותית של תעסוקה ומסחר לעיר. מתחמי האזור ייצרו בצדו המזרחי של האזור כלפי פנים השכונה רצף של מרחב עירוני פתוח והמשכי שיכלול מגוון של מבני ציבור ושטחים ירוקים ויאפשרו תנועת הולכי רגל רציפה.

באזור זה תותר בנייה על פי העקרונות הבאים:

 

שטח המתחם

לפחות 4 דונם בייעוד מגורים, מסחר ו/או תעסוקה (שטחים ציבוריים אינם נכללים בשטח המתחם).

 

צרכי ציבור 

50% משטח המתחם יופרש לצורכי ציבור. קיימת חשיבות לרציפות ואיכות השטח הציבורי המופרש.

בנוסף  מתחם בו  50 יחידות דיור ומעלה יכלול בקומת הקרקע של מבני המגורים שטח בנוי לשימוש ציבורי (לפחות 150 מ”ר,  או 2 מ”ר ליחידת דיור, הגדול מביניהם). 

 

אופי הבינוי 

הבינוי יכלול שילוב של בניה מרקמית עד 8 קומות ובניה גבוהה עד 32 קומות.

תכסית הבניה הכוללת תהיה עד 55% משטח מגרש המגורים ותכסית הבניה הגבוהה עד 25% משטחו.

 

מספר יחידות הדיור העתידי

מספר יחידות הדיור הכולל לא יעלה על צפיפות של  60 יחידות דיור לדונם נטו (מגרש מגורים). 

30% מסך הדירות תהיינה דירות קטנות.

 

שטח המגורים הכולל

עד פי 4 מסך שטח הדירות הקיים (שנבנה בהיתר).

בנוסף לזכויות למגורים תותרנה זכויות למסחר בקומת הקרקע, וכן זכויות לתעסוקה, עד למיצוי נפח הבניה המותר.

 

מפגש הבניין עם הרחוב  

קומת הקרקע תהיה שקופה ברובה כלפי הרחוב, אליו יופנו שימושים משותפים  לדיירי הבניין.

בניינים ברחובות המסומנים בתכנית יכללו שטחי מסחר בחלקה הקדמי של קומת הקרקע. ניתן למקם שטחי מסחר או תעסוקה בקומת הקרקע גם ברחובות שאינם מסומנים בחזית מסחרית מחייבת.

חלקו הקדמי של המגרש כלפי הרחוב ישמש למעבר להולכי רגל בזיקת הנאה ויהיה חלק בלתי נפרד מהמדרכה, עם פיתוח וצמחיה זהים לאלו של השטח הציבורי. 

 

חניה

החניות עבור הבניינים תהינה תת קרקעיות. נדרשות חניות הן עבור יחידות דיור קיימות והן עבור יחידות דיור מתווספות.

מספר החניות יקבע לפי תקן החניה. ניתן להמיר את מלוא או חלק ממקומות החניה בתשלום לקרן חניה עירונית שתשמש להקמת בחניון ציבורי במרחק סביר.

 

לצפייה במסמכי תכנית גבעת רמב”ם לחץ כאן

 

אזור 3ג – רצועת צפון מערב העיר דרומית לכצנלסון                     

                                                                                                     לצפייה בסרטון לחץ כאן

מצוי בחלקה המערבי של גבעתיים בגבול תל אביב, צפונית לבית העלמין ודרומית לרחוב כצנלסון.

האזור מיועד להתחדשות עירונית באמצעות מתחמי פינוי-בינוי בדגש על תוספת משמעותית של שטחי ציבור ותשתיות ציבוריות.

באזור זה תותר בנייה על פי העקרונות הבאים:

 

שטח המתחם

לפחות 4 דונם בייעוד מגורים, מסחר ו/או תעסוקה (שטחים ציבוריים אינם נכללים בשטח המתחם).

 

צרכי ציבור 

50% משטח המתחם יופרש לצורכי ציבור. קיימת חשיבות לרציפות ואיכות השטח הציבורי המופרש.

בנוסף  מתחם בו  50 יחידות דיור ומעלה יכלול בקומת הקרקע של מבני המגורים שטח בנוי לשימוש ציבורי (לפחות 150 מ”ר,  או 2 מ”ר ליחידת דיור, הגדול מביניהם). 

 

אופי הבינוי 

הבינוי יכלול שילוב של בניה מרקמית עד 8 קומות ובניה גבוהה עד 32 קומות.

תכסית הבניה הכוללת תהיה עד 55% משטח מגרש המגורים ותכסית הבניה הגבוהה עד 25% משטחו.

 

מספר יחידות הדיור העתידי

מספר יחידות הדיור הכולל לא יעלה על צפיפות של  60 יחידות דיור לדונם נטו (מגרש מגורים). 

30% מסך הדירות תהיינה דירות קטנות.

 

שטח המגורים הכולל

עד פי 4 מסך שטח הדירות הקיים (שנבנה בהיתר).

בנוסף לזכויות למגורים תותרנה זכויות למסחר בקומת הקרקע, וכן זכויות לתעסוקה, עד למיצוי נפח הבניה המותר.

 

מפגש הבניין עם הרחוב  

קומת הקרקע תהיה שקופה ברובה כלפי הרחוב, אליו יופנו שימושים משותפים  לדיירי הבניין.

בניינים ברחובות המסומנים בתכנית יכללו שטחי מסחר בחלקה הקדמי של קומת הקרקע. ניתן למקם שטחי מסחר או תעסוקה בקומת הקרקע גם ברחובות שאינם מסומנים בחזית מסחרית מחייבת.

חלקו הקדמי של המגרש כלפי הרחוב ישמש למעבר להולכי רגל בזיקת הנאה ויהיה חלק בלתי נפרד מהמדרכה, עם פיתוח וצמחיה זהים לאלו של השטח הציבורי. 

 

חניה

החניות עבור הבניינים תהינה תת קרקעיות. נדרשות חניות הן עבור יחידות דיור קיימות והן עבור יחידות דיור מתווספות.

מספר החניות יקבע לפי תקן החניה. ניתן להמיר את מלוא או חלק ממקומות החניה בתשלום לקרן חניה עירונית שתשמש להקמת בחניון ציבורי במרחק סביר.

 

לפירוט נוסף בנושא תכנית צפון מערב העיר לחצו כאן

 

 

אזור 3ד – רצועת צפון מערב העיר צפונית לכצנלסון

מצוי בצפון מערב העיר בגבול תל אביב, בין  רחוב עליית הנוער לרחוב אחדות העבודה ובין אזור ה”סיטי” לרחוב כצנלסון.

אזור זה  מיועד להתחדשות עירונית באמצעות מתחמי פינוי-בינוי בלבד, שייתנו תוספת משמעותית של תעסוקה ומסחר לעיר. האזור סמוך לתחנת הרכבת סבידור ופיתוחו יהיה מוטה הולכי-רגל ותחבורה ציבורית. מתחמי האזור ייצרו רצף של מרחב עירוני פתוח והמשכי שיכלול מגוון של מבני ציבור ושטחים ירוקים ויאפשרו תנועת הולכי רגל רציפה.

באזור זה תותר בנייה על פי העקרונות הבאים:

 

שטח המתחם

לפחות 4 דונם בייעוד מגורים, מסחר ו/או תעסוקה (שטחים ציבוריים אינם נכללים בשטח המתחם).

 

צרכי ציבור 

40% משטח המתחם יוקצה לצורכי ציבור. קיימת חשיבות לרציפות ואיכות השטח הציבורי המופרש.

בנוסף מתחם בו 50 יחידות דיור ומעלה יכלול בקומת הקרקע של מבני המגורים שטח בנוי לשימוש ציבורי (לפחות 150 מ”ר, או 2 מ”ר ליחידת דיור, הגדול מביניהם).

 

אופי הבינוי

הבינוי יכלול שילוב של בניה מרקמית עד 8 קומות ובניה גבוהה עד 40 קומות.

תכסית הבניה הכוללת תהיה עד 55% משטח מגרש המגורים, ותכסית הבניה הגבוהה עד 25% משטחו.

 

מספר יחידות הדיור העתידי

מספר יחידות הדיור הכולל לא יעלה על צפיפות של  60 יחידות דיור לדונם נטו (מגרש מגורים).  

30% מסך הדירות תהינה דירות קטנות.

 

שטח המגורים הכולל

עד פי 4 מסך שטח הדירות הקיים (שנבנה בהיתר).

בנוסף לזכויות למגורים יינתנו זכויות למסחר בקומת הקרקע, וכן זכויות לתעסוקה, עד למיצוי נפח הבניה המותר ובהיקף של לפחות 45% מהזכויות למגורים. 

 

מפגש הבניין עם הרחוב

קומת הקרקע תהיה שקופה ברובה כלפי הרחוב,  אליו יופנו שימושים משותפים  לדיירי הבניין.

רוב הרחובות במתחם יהיו מסחריים, ובהם תחול חובה למקם שטחי מסחר לפחות בחלקה הקדמי של קומת הקרקע. ניתן למקם שטחי מסחר או תעסוקה בקומת הקרקע גם ברחובות שאינם מסומנים בחזית מסחרית מחייבת. תוספת הזכויות למסחר ולתעסוקה היא בנוסף לסך זכויות הבניה למגורים.

חלקו הקדמי של המגרש כלפי הרחוב ישמש למעבר להולכי רגל בזיקת הנאה ויהיה חלק בלתי נפרד מהמדרכה, עם פיתוח וצמחיה זהים לאלו של השטח הציבורי.  

 

חניה

החניות עבור הבניינים תהינה תת קרקעיות. נדרשות חניות הן עבור יחידות דיור קיימות והן עבור יחידות דיור מתווספות.

מספר החניות יקבע לפי תקן החניה. ניתן להמיר את מלוא או חלק ממקומות החניה בתשלום לקרן חניה עירונית שתשמש להקמת בחניון ציבורי במרחק סביר.

 

לפירוט נוסף בנושא תכנית צפון מערב העיר לחצו כאן

רוצים להבין יותר את

תכנית גבעתיים 2040?