תכנית המתאר של גבעתיים

אזורי תכנון 4א, 4ב, 4ג 

אזורים לשימור המרקם הקיים

אזורים אלו מסומנים לשימור מאפייניהם העירוניים וזכויות הבניה בתחומם (כולל מכוח תמ”א 38) תינתנה באמצעות תכנית מפורטת, הכוללת נספח שימור, שתוכן עבור כל אחד מהאזורים בשלמותו.

 

אזור 4 אשיכון לביא

מצוי בצפון העיר, ממזרח לדרך בן גוריון.

נבנה בשנת 1933 כמעונות עובדים.

כולל שלושה בניינים משותפים בסגנון הבינלאומי וצרכנייה.

 

אזור 4 בשיכון קופת חולים

מצוי בדרום העיר.

נבנה בשנת 1953.

כולל שמונה בניינים משותפים בני שלוש קומות הממוקמים בקצב וזווית אחידים, משולבים בגבעות מכוסות דשא ויוצרים סביבת מגורים באווירת קיבוץ בתוך הסביבה העירונית.

המתחם מהווה דוגמא לטיפולוגיית מעונות עובדים שנבנו בארץ בין שנות ה-30 לסוף שנות ה-50 ולבנייה בעלת מאפיינים שיתופיים בסביבה אורבנית

 

אזור 4 גשיכון המורים

מצוי בדרום העיר.

נבנה בשנת 1964.

כולל שמונה עשר מבנים דוקומתיים מאורכים סביב שביל היקפי. המתחם מהווה שכונה אינטימית של בתים משותפים סביב מרחב נופי חציפרטי לכל יחידת דיור במשולב עם מרחב נופי ציבורי.

רוצים להבין יותר את

תכנית גבעתיים 2040?