תכנית המתאר של גבעתיים

אזורי תכנון 5א, 5ב 

אזורים למבנים צמודי קרקע

אזורים המאופיינים בבנייה צמודת קרקע. 

תכנית המתאר אינה כוללת שינויים משמעותיים באזורים אלו.

 

 

אזור 5 א – שיכון עובדי חברת חשמל

השיכון מאופיין ברצף של מבנים פרטיים, צמודיקרקע, בני קומה עד שתי קומות, הבנויים בשלושה מקבצים המשכיים.

שטח המתחם חולק בשנת 1951 ל-124 מגרשים פרטיים ע”י אגודה שיתופית של עובדי חברת החשמל

 

 

אזור 5 ב – שכונת קפלנסקי

השכונה מורכבת מרחובות מעגליים שבמרכזם מתחם ציבורי פתוח ומבני ציבור.

השכונה, שהוקמה סביב שנת 1958, מאופיינת במבנים פרטיים, צמודי קרקע, רובם דומשפחתיים.

רוצים להבין יותר את

תכנית גבעתיים 2040?